Våre tjenester

Banemontør

Tjenester utføres av - Sikker Jernbane
Sikker Jernbane

Bygging og vedlikehold av infrastruktur på jernbanen

Banemontør fra Sikker Jernbane bygger og vedlikeholder jernbanespor og sporkomponenter. Våre montører jobber med sporveksler, planoverganger, plattformer og oppmålingsarbeid. Sikker Jernbane kan bistå med banemontører hele året, over hele landet. Arbeidet utføres med skinne/veimaskiner, men også med manuelt håndverktøy. Våre montører har stor ansvarsbevissthet, faglig innsikt og er godt kvalifiserte.

- Bygging av jernbanespor, sporveksler, planoverganger og plattformer
- Nybygg, vedlikehold og feilretting
- Kontroll og visitasjon av sporanlegg, systemer, vedlikeholdsrutiner og dreneringsanlegg
- Godkjenning av sporets geometri
- Vedlikehold av bruer
- Planlegging og kvalitetssikring
- Oppmålingsarbeid

Kontakt oss

Klar til å jobbe sammen?

Se kontakter