Våre tjenester

Energimontør/ KL Montør

Sikkerhets vakt på jernbane - Sikker Jernbane
Sikker Jernbane

Montering og drift av elektrisiteten

Energimontør fra Sikker Jernbane monterer, drifter og vedlikeholder elektrisiteten som benyttes som drivkraft for togene. Det kan medføre store skader dersom utførelsen av arbeidet og kontrollen av nettet ikke er god nok. Derfor har våre montører et medansvar for at jernbanenettet i Norge drives uten fare for mennesker eller materiell. Montørene våre har stor ansvarsbevissthet, faglig innsikt og er god kvalifiserte.

- Reising av master
- Strekking av ledninger i luftnett
- Driftsoppgaver med beredskap og feilretting
- Forebyggende vedlikehold av anleggene
- Fornyelse av anleggene
- Prosjektarbeid

Kontakt oss

Klar til å jobbe sammen?

Se kontakter