Våre tjenester

Jernbanevakt

Arbeid pågår i jernbane tunell - Sikker Jernbane
Sikker Jernbane

Hovedsikkerhetsvakt

Det er krav til Hovedsikkerhetsvakt fra BaneNOR ved arbeid i og ved spor. Det er forbundet med stor risiko å arbeide nærme trafikkert spor, og Hovedsikkerhetsvakter (HSV) er leddet mellom Togleder, som styrer trafikken, og de som er ute og arbeider. Ved arbeid på større områder, så benytter vi oss av Lokalsikkerhetsvakt (LSV) for å ivareta sikkerheten på hvert enkelt arbeidssted. En LSV forholder seg til en HSV, og en HSV forholder seg til Togleder. Vår oppgave er å sørge for at Trafikkreglene for Jernbanenettet (TJN) ivaretas til enhver tid, og sørge for sikkert arbeid for de som arbeider, og sikker drift for de som drifter jernbane.

En HSV har flere muligheter til å sørge for en sikker arbeidsdag på jernbanen, vi har myndighet til å sperre spor, stasjoner og opprette anleggsområder (jernbane) for kjøring av arbeidstog/maskiner på sporet. Vi overvåker og veileder ved utførelsen av arbeid, og vi ivaretar kommunikasjon med togledersentralen. Vi har instrukser og kurs som gjør at vi hele tiden har kompetansen til å utføre arbeid på en effektiv og trygg måte.

Lokal Sikkerhetsvakt

Sikker Jernbane AS har godkjente sikkerhetsvakter for hele landet, med bred erfaring fra forskjellige banestrekninger. Vi sørger for deres trygghet ved å være løsningsorienterte og kompetente, og sørger for at togtrafikken kan gå som normalt.

Her kan du laste ned og lese instruks for hovedsikkerhetsvakt (HVS) og lokan sikkerhetsvakt (LSV) ved arbeid i eller ved Bane NOR sin infrastruktur.

LAST NED INSTRUKS
Kontakt oss

Klar til å jobbe sammen?

Se kontakter