25
Ansatte
1400+
Utførte prosjekter
2021
Gaselle - 2 år på rad
ISO
9001:2015
Vår policy

Sikker Jernbane

Sikker Jernbane AS leverer alltid etter kundens behov. For å oppnå dette målet så er vi avhengig av å arbeide ryddig, systematisk og effektivt. Dette gjør vi ved å ha et godt arbeidsmiljø med proffesjonelle ansatte og samarbeidspartnere.

Vi setter krav til våre samarbeidspartnere, oppdragsgivere og ansatte for at vi kan stå inne for vårt fotavtrykk på verden. Vi bryr oss om miljø, samfunnet og helsen til de vi omgås. Vi arbeider kontinuerlig med forbedring i alle ledd, og søker alltid forbedring i vår drift.

VÅR HISTORIE
Om Oss

Hva gjør vi?

Sikker Jernbane er en rådgivende og utførende bedrift innen jernbanesikkerhet, spor- og høyspentarbeid som tar sikkerheten og produktiviteten til entreprenørene på alvor. Vi og våre samarbeidspartnere har lang erfaring og er løsningsorientere, interesserte og stolte over å være med på jernbanens utvikling.

Sikker Jernbane planlegger og tilrettelegger for aktiviteter i spor og i og ved høyspentanlegget, vi tar på oss rivningsarbeid, samt små vedlikeholdsoppdrag for fagansvarlig spor (banemontør) og høyspent (KL-montør).

VÅRE TJENESTER
Jernbane Oslo S
Lærling banemontør?

Sikker Jernbane er en godkjent lærebedrift

Opplæringskontoret for Jernbanesektoren (OKJ) er et landsdekkende opplæringskontor som ble opprettet i 2007 for bedrifter som har lærlinger i jernbanen. Deres oppgave er å administrere fagopplæringen i medlemsbedriftene, slik at lærlingene får best mulig opplæring og blir dyktige fagarbeidere.

Sikker Jernbane er stolte av å nå kunne ta i mot lærlinger i banemontørfaget

Kontakt oss
Kvalitet arbeid på jernbane - Sikker Jernbane God kvalitet arbeid i jernbane - Sikker JernbaneJernbane - Sikker Jernbane

Utførte prosjekter og nyheter

Godkjent for ERTMS Strekninger

ERTMS Strekninger

ERTMS står for European Rail Traffic Management System og er et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land. Dagens teknologi erstattes med ERTMS og er en mer stabil jernbane for reisende med høyere punklighet, økt sikkerhet og mer kapasitet. Bane NOR innfører ERTMS for å moderniserer og standardisere jernbanens signalteknologi. Dette fører til:

- Togtrafikken påvirkes mindre av tekniske feil
- Lavere kostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg
- Raskere informasjon til reisende og togoperatører
- Bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR

All våre vakter har god erfaring og er godkjente Hovedsikkerhetsvakter for ERTMS Strekninger.

Kontakt oss

Klar til å jobbe sammen?

Se kontakter