Våre tjenester

En Sikker Jernbane

Hovedsikkerhetsvakt og Lokalsikkerhetsvakt

Det er krav til Hovedsikkerhetsvakt fra BaneNOR ved arbeid i og ved spor. Det er forbundet med stor risiko å arbeide nærme trafikkert spor, og Hovedsikkerhetsvakter (HSV) er leddet mellom Togleder, som styrer trafikken, og de som er ute og arbeider.

Les mer

Leder for elsikkerhet og
2. pers. v/frakobling

En LFS har kompetanse og forståelse av høyspentanlegget til BaneNOR, med myndighet til å utføre tiltak for å sikre en trygg arbeidsdag. Ved arbeid på frakoblet anlegg skal det alltid benyttes en Leder for Elsikkerhet (LFS) og godkjent 2. person v/frakobling.

Les mer

Maskiner og Maskinførere

Våre maskinførere er godkjente for alle typer skinne/veimaskiner. De har bred erfaring innen sporbygging og jernbaneinfrastruktur.

Våre maskiner til utleie: Komatsu PW148 rail er et designet med uslåelig løfteevne og god svingradius for å oppfylle kravene til trygt og produktivt arbeid på alle arbeidsplasser med begrenset plass.

Les Mer

Banemontør

Banemontør fra Sikker Jernbane bygger og vedlikeholder jernbanespor og sporkomponenter. Våre montører jobber med sporveksler, planoverganger, plattformer og oppmålingsarbeid. Sikker Jernbane kan bistå med banemontører hele året, over hele landet.

Les Mer

Energimontør/KL Montør

Energimontør fra Sikker Jernbane monterer, drifter og vedlikeholder elektrisiteten som benyttes som drivkraft for togene. Det kan medføre store skader dersom utførelsen av arbeidet og kontrollen av nettet ikke er god nok.

Les Mer

Skifter

Sikker Jernbane leverer skiftetjenester over hele landet. Våre skiftere er godkjente signalgivere, bremseprøvere og lastekontrollører. En skifter skal kontrollere at alt virker som det skal (f.eks bremser på et tog).

Les Mer
Kontakt oss

Klar til å jobbe sammen?

Se kontakter