OM OSS

Vi skaper ting som
betyr noe

God kvalitet arbeid i jernbane - Sikker Jernbane
Hvorfor Oss?

Vi driver all virksomhet med de høyeste standarder

Sikker Jernbane startet i november 2015 under navnet Morgan Rostad AS. Driften det første året konsentrerte seg rundt føringsveier på Sørlandsbanen. Omsetningen dette året var på kr 120.000 og bedriften hadde 1 ansatt.

Etter en meget god start, økte firmaet omsetningen i 2016 til svimlende kr 2.600.000 og bedriften hadde nå oppdrag over hele landet, og slik fortsetter veksten de kommende årene. Hardt arbeid lønner seg og bedriften ser bare mer og mer av Norges land.

I januar 2018 økte vi til 4 ansatte og skiftet navn på selskapet til Sikker Jernbane AS. Samme måned ønsket vi Jøgen Skjelin Holding AS og Anders Johansen velkommen som medeiere. Til stor glede kunne vi i april meddele at vi fikk enda en godkjent Hovedsikkerhetsvakt med på laget, og bare én måned etter fikk vi også en godkjent Leder for Elsikkerhet. Vi begynte å ta oppdrag som montører av offshore installasjoner. Våre hovedoppdrag var på Oslo S og Ski, og noen oppdrag i resten av landet. Året endte med en god omsetning på kr 7.200.000.

Vekster fortsetter i 2019 og vi ansatte 2 nye medarbeidere, investerte ien ny skinne-/veimaskin, og vår første eiendom. Vi fikk nok en Leder for Elsikkerhet og hadde vår første Skifter som er godkjent signalgiver, bremseprøvere og lastekontrollører. Dette året landet vi på kr 10.200.000 i omsetning.

I 2020 utvidet Sikker Jernbane sin kompetanse til å kunne levere Banemontører som bygger og vedlikeholder jernbanespor og sporkomponenter. Samme år ble vi tildelt prisen for bedrifter som en voksermest i Norge – Gaselle.

Året etter gikk vi fra 8 til 11 ansatte og tilbyr nå også Energimontører som jobber med høyspent, samt flere Hovedsikkerhetsvakter. Dette året blebedriften også nominert til Gaselle 2021 prisen. I år har vi blitt NS-EN ISO 9001:2015 sertifisert – Godkjent som sikkerhetsleverandørtil å levere sikkerhetsfunksjoner i og ved Bane NOR sitt anlegg.

I dag er vi 17 ansatte og veksten fortsetter!

Verifisert sertifikat fra kiwa - Sikker jernbane
Kontakt oss

Klar til å jobbe sammen?

Se kontakter